Cách tính thuế TNCN mới nhất 2018

0
156

Cách tính thuế TNCN mới nhất 2018– Những quy định về thuế TNCN mới nhất 2018. Kế toán tiền lương cần lưu ý gì khi tính thuế TNCN? Đối tượng chịu thuế TNCN là ai? Các khoản nào sẽ được miễn giảm khi tính thuế TNCN?

cach-tinh-thue-tncn-moi-nhat-2018

1.a Thu nhập chịu thuế: là Tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:
– Tiền ăn giữa ca, ăn trưa:
* Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn – mà chi tiền cho người lao động (phụ cấp vào lương) thì
+ Từ tháng 9/2016 trở về trước: được miễn tối đa 680.000 đồng/người/tháng (Theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013)
+ Từ tháng 10/2016: được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng (Theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – HL:15/10/2016)
=> Nếu mức chi cao hơn quy định trên thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Mời bạn xem thêm: học định khoản kế toán
Ví dụ 3: DN bạn phụ cấp tiền ăn trưa là 650.000/tháng. Thì chỉ được miễn 650.000 (Miễn theo thực tế chi).
Ví dụ 4: Tháng 7/2018 DN bạn phụ cấp tiền ăn trưa là 800.000/tháng =>> bạn được miễn 730.000 còn phần vượt 800.000 – 730.000 = 70.000 sẽ được cộng vào thu nhập chịu thuế.
* Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ.

– Tiền phụ cấp điện thoại: Theo quy định của công ty.
Theo các công văn của Tổng cục Thuế: Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017, Công Văn Số: 5274/TCT-TNCN Ngày 09/12/2015, Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế:
Nếu khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính, Quy chế thưởng … được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Đọc thêm: Tình huống kế toán

Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.